Regulamin

Regulamin

Sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym BrizzonSport.com działającym pod adresem www.brizzonsport.com, prowadzącym sprzedaż internetową w zakresie sprzedaży detalicznej, zwanym także zamiennie „Sprzedającym”.
Sklep sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

1. Informacje o nas

1. brizzonsport.com jest Sklepem Internetowym firmy PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE „QUAY” Wojciech Przybylski, Zbigniew Przybylski, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

Adresem wykonywania działalności firmy jest:

ul. Karpia 22, 61-619 Poznań,

NIP: 7780165587

REGON: 630190866

adres poczty elektronicznej: sklep@brizzonsport.com 

numer telefonu : 798 678 112

numer konta bankowego: mBank 05 1140 1124 0000 3346 7900 1006

2. Zamówienia w Sklepie Internetowym brizzonsport.com można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu (pkt 4.1.) Natomiast kontakt ze Sklepem Internetowym BrizzonSport.com jest możliwy drogą elektroniczną sklep@brizzonsport.com   od poniedziałku do piątku w godzinach od 8- 17 oraz pod numerem telefonu 798 678 112

2. Postanowienia ogólne

1. Definicje:

1.1.    Dzień roboczy– jest to jeden dzień roboczy od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni, które ustawowo są wolne od pracy,

1.2.    Klient– jest to osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w wypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają̨ zdolność́ prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać́ zamówienia, lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego BrizzonSport.com (w tym również̇ Konsument).1.4.    Potwierdzenie zamówienia– wiadomość e-mail, w której akceptujemy Zamówienie Klienta.

1.5.  Zamówienie–  oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.6. Sklep – Sklep internetowy, dostępny pod adresem www.BrizzonSport.com

1.7. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

1.8. Towar – każda rzecz oferowana w sklepie internetowym, dostępnym pod adresem: www.brizzonsport.com

1.9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży towarów, w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedającym, a Klientem, z wykorzystaniem  środków porozumiewania się na odległość́.

1.10. Regulamin –  niniejszy regulamin – o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).

2. Niniejszy regulamin ustala zasady korzystania ze Sklepu Internetowego BrizzonSport.com, kwestie składania Zamówień na Towary dostępne w sklepie internetowym, dostawy zamówionych Towarów, możliwość odstąpienia od Umowy, procedurę postępowania w przypadku produktów uszkodzonych czyli składania i rozpatrywania reklamacji.

3. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem BrizzonSport.com wymaga posiadania statusu Klienta, aktywnego konta e-mail oraz akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.

4. Ze Sklepu Internetowego brizzonsport.com można korzystać tylko zgodnie z jego przeznaczeniem, tak wiec klient jest do tego zobowiązany.

5. Klient nie może: wykorzystywać Sklepu Internetowego www.brizzonsport.com do celów innych niż jego przeznaczenie, a przede wszystkim prowadzić na stronach Sklepu Internetowego brizzonsport.com jakiejkolwiek działalności komercyjnej, promocyjnej, reklamowej oraz rozsyłania spamu itp.

6. Sklep Internetowy brizzonsport.com nie wymaga każdorazowej rejestracji w celu przeglądania zawartości Sklepu, natomiast w momencie złożenia zamówienia na Towar znajdujący się w brizzonsport.com od Klienta wymagane jest zarejestrowanie się w tym serwisie internetowym zgodnie z ustaleniami z punktu 3.

7. W celu dokonania zakupu w Sklepie Internetowym brizzonsport.com konieczne jest podanie danych przez Klienta w formularzu do składania zamówień w celu świadczenia usługi (art.18.3 i art.18.4 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

8. Wszystkie ceny Towarów podane na stronie internetowej Sklepu są cenami wyrażonymi w złotych polskich, są to ceny brutto (zawierają podatek VAT 23% ). Podane ceny Towarów nie obejmują kosztów wysyłki. Łączna cena końcowa wiążąca dla Stron, która stanowi podsumowanie składanego zamówienia jest dostępna dopiero po wypełnieniu formularza zamówienia i wybraniu sposobu dostawy i płatności.

9. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie Internetowym brizzonsport.com l są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Towary te spełniają przepisy – obowiązujące na terenie Unii Europejskiej.

10. Oświadczamy, że Sklep jest prowadzony zgodnie z kodeksem dobrych praktyk, 

w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, dostępnym na stronie internetowej kancelarii Sejmu w Bazie pod nazwą Internetowy System Aktów Prawnych – ISAP.

3. Rejestracja

 1. Aby móc dokonać zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego brizzonsport.com należy zarejestrować się wykorzystując formularz rejestracyjny. W tym celu konieczne będzie podanie: Imienia i Nazwiska, adresu e-mail, hasła, danych do przesyłki, telefonu kontaktowego oraz zaakceptowania niniejszego regulaminu i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Każde logowanie w Sklepie Internetowym brizzonsport.com wykonywane jest przy użyciu danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
 3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego brizzonsport.com jest nieodpłatne łącznie z rejestracją
  w Sklepie.

                                                      4. Składanie zamówienia
1. Składanie zamówienia w Sklepie Internetowym brizzonsport.com odbywa się poprzez:

– wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia na stronie internetowej naszego Sklepu po wcześniejszym zalogowaniu do sklepu brizzonsport.com

– kontakt telefoniczny z działem handlowym, dostępnym pod numerem 798 678 112 w godzinach od 9 do 17

– przesłanie zamówienia e-mailem na adres: sklep@brizzonsport.com

2. Klient może składać zamówienia przez formularz zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym brizzonsport.com przez 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu.

3. Samo złożenie zamówienia przez Klienta nie skutkuje natychmiastową jego realizacją. Realizacja następuje po potwierdzeniu zamówienia określonym w pkt. 5 oraz zaksięgowaniu wpłaty.

4. Stały klient – zarejestrowany użytkownik sklepu internetowego, który złożył 3 lub więcej zamówień uzyskuje 5% rabatu indywidualnego do następnych zamówień. 

5. Potwierdzenie zamówienia

1. Każde zamówienie złożone w Sklepie Internetowym brizzonsport.com musi zostać potwierdzone przez Sklep Internetowy brizzonsport.com

2. Potwierdzenie zamówienia dokonywane jest poprzez pocztę elektroniczną (e-mail) 

i następuje w tym samym dniu lub do godziny 15 następnego dnia roboczego.

3. Zamówienie może zostać anulowane jeżeli nie otrzymamy odpowiedzi na potwierdzenie wysłane e-mailem.

4. W przypadku gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa Sklep Internetowy brizzonsport.com może zaproponować:

      4.1 Anulowanie całości zamówienia wówczas przy wybraniu tej możliwości Sklep Internetowy brizzonsport.com zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia.

      4.2 Anulowanie części zamówienia, którego realizacja nie jest możliwa wówczas przy wyborze tej możliwości zamówienie zostanie zrealizowane w części, jednakże Sklep Internetowy brizzonsport.com będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie.

5. Jeżeli nie zostanie wybrany żaden z powyższych wariantów Sklep internetowy brizzonsport.com anuluje całe zamówienie.

6. Do zawarcia umowy między Sklepem Internetowym brizzonsport.com a Klientem dochodzi
w chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

6. Płatności

1.Sposoby płatności z tytułu umowy sprzedaży.

Nasza firma akceptuje następujące formy płatności:                             

– płatność przelewem na rachunek bankowy Sklepu Internetowego brizzonsport.com  mBank 05 1140 1124 0000 3346 7900 1006 Zamówienie zostanie anulowane w przypadku gdy przelew nie zostanie zaksięgowany w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia.

– Płatność gotówką bądź kartą w przypadku odbioru osobistego zakupionego towaru.

2. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem, lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności przy odbiorze.

3. Tytuł przelewu powinien zawierać: Imię i Nazwisko osoby zamawiającej oraz numer zamówienia jaki zostanie nadany po złożeniu zamówienia.

7. Czas realizacji zamówienia

1. Zamówione przedmioty po spełnieniu warunków z pkt 5 i 6 wysyłane są przez 5 dni roboczych czyli od poniedziałku do piątku. W soboty, niedziele i święta wysyłki nie będą realizowane.

2. Wysyłka zakupionego towaru nastąpi niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty. Jeżeli nastąpi to do godziny 15 dnia roboczego towar zostanie wysłany do Klienta jeszcze tego samego dnia. Wpłaty zaksięgowane po godzinie 15 skutkować będą wysłaniem zakupionego towaru następnego dnia roboczego.

3. O szczegółowy czas realizacji zamówienia zawsze można zapytać telefonicznie bądź drogą elektroniczną.

8. Koszty przesyłki

1. Towar jest dostarczany za pomocą̨ firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej (zwany dalej Dostawcą), w terminie od 1 do 5 dni roboczych w zależności od wybranego dostawcy i produktu.

2. Wysokość́ opłat uzależniona jest od wyboru rodzaju transportu oraz sposobu płatności.

9. Odbieranie przesyłki

1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. W momencie odbierania przesyłki od kuriera należy w jego obecności sprawdzić stan zewnętrzny przesyłki, rozpakować i sprawdzić stan oraz ilość, należy sprawdzić́, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie.

Jeżeli wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości typu: uszkodzenia mechaniczne, niezgodność kompletacji, należy zażądać od kuriera sporządzenia protokołu szkody.

W protokole znajdować powinny się:

– informacje o oznaczeniach ostrzegawczych na zewnątrz opakowania( czy były- nalepki “ostrożnie szkło”, “góra dół”, taśma klejąca lub firmowa)

– informacje o zabezpieczeniu przesyłki z zewnątrz i wewnątrz opakowania(karton, wypełnienie)

– informacje o uszkodzeniach (które elementy i w jaki sposób zostały uszkodzone)

 1. Zaistniałe zdarzenie należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie i przesłać kopię protokołu szkody (pocztą elektroniczną) do nadawcy.

10. Reklamacje

 1. Jeżeli klient stwierdzi wadę ukrytą bądź wadę towaru niebędącą skutkiem transportu, winien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem Internetowym BrizzonSport.com
  w celu ustalenia dalszego toku postępowania. Pisemnie drogą elektroniczną na adres e-mail sklep.brizzonsport.com  bądź listownie na adres siedziby Sklepu Internetowego brizzonsport.com 
  ul. Karpia 20, 61-619 Poznań.
 2. Dowód zakupu stanowić będzie podstawę do reklamacji. Sklep Internetowy brizzonsport.com nie będzie przyjmował żadnych przesyłek za pobraniem.
 3. W momencie uznania reklamacji towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, będący właściwym do uszkodzonego przedmiotu. Jednakże jeśli będzie to już niemożliwe (np. z powodu wyczerpania towaru), Sklep Internetowy brizzonsport.com zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaproponuje inne dostępne towary do wyboru.
 4. Reklamacja powinna zawierać opis wady produktu.
 5. W przypadku uznania reklamacji Sprzedający ponosi koszty przesłania zwróconego Towaru, a w wypadku, gdy reklamacja zostanie odrzucona koszty te ponosi Klient.
 6. Kupujący traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
 7. Klient posiada możliwość skorzystania z pozasądowego rozpatrywania reklamacji
  i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o danym sposobie postępowania umieszczone są na stornie internetowej:
  https://uokik.gov.pl/index.php
  w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich’’. 

11. Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów Klient ma prawo w ciągu 10 dni od daty otrzymania zakupionego przedmiotu odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.  Aby móc odstąpić od umowy Klient  powinien złożyć Sklepowi Internetowemu brizzonsport.com oświadczenie woli, pisząc na adres sklep@brizzonsport.com Klient może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy podanego poniżej.
 2. Zwroty należy nadać na adres Sklepu Internetowego brizzonsport.com : Ul. Karpia 20, 61- 619 Poznań.
 3. Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy:  https://uokik.gov.pl/download.php?id=780
 4. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Sklep Internetowy brizzonsport.com
 5. zobowiązuje się nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym) , z zaznaczeniem iż może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Sklep Internetowy brizzonsport.com nie ponosi kosztów odesłania towaru w przypadku odstąpienia od Umowy.
 7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku gdy:
  -przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do używania
  -utracie oryginalnego opakowania oraz śladów użytkowania zakupionego przedmiotu
  -zakupiony towar dostarczany jest w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia czy ze względów higienicznych jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

                            12. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów jest Sklep Internetowy brizzonsport.com, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
 2. Klient rejestrując się w Sklepie podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.
 3. Sprzedający przetwarza dane osobowe Klienta jedynie w celu realizacji zamówienia. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia.
 4. Sprzedający w celu realizacji zamówienia udostępnia dane osobowe Klienta  innym podmiotom, takim jak dostawcy, operatorzy płatności, ubezpieczyciele. W momencie potwierdzenia zamówienia Kupujący wyraża zgodę na przekazywanie, gromadzenie
  i przetwarzanie powyższych informacji.
 5. Sprzedający za zgodą Klienta umieszcza dane w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego.
 6. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta
  w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

13. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeku Cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę̨ wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r.
  o szczególnych warunkach sprzedaż
  y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku
  z wykonywaniem zawartych umów mię
  dzy Sklepem, a Klientem, będą̨ rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postepowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu
  z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowią
  zując w chwili złenia zmówienia przez Klienta.
 4. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 5.  Znaki towarowe i nazwy firmowe umieszczone w Sklepie Internetowym brizzonsport.com należą do prawnych właścicieli.

Data aktualizacji regulaminu 20-03-2019rhttp://brizzonsport.com/